ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين ٺاهڻ وارو
گهر / بند ٿيل نظام ڪالوني مشين / ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين

ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين


ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين
 • Enquiry Now!

  ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين

  The Descriptions of Natural Therapy Colonic Cleanse Machine:

  Natural Therapy Colonic Cleanse Machine, also known as colon cleansing or colonic irrigation, is often practiced as a form of alternative medicine. The claimed purpose of the procedure is to remove toxin, lose weight, prevent diseases, relieve constipation, promote general health and well-being.
  It is known that such procedure commonly involved the use of “Colonet Colonic Machine” , which are medical devices originally intended for bowel preparation before radiological or endoscopic procedures.
  The client generally lies down on the hydrotherapy bed and the filtered constant temperature water is pumped through the rectum via a tube. Fluids and waste are expelled through another tube. A large volume of fluid, up to 60 litres would be introduced into the colon via the rectum. The procedure may be repeated several times.

  The Features of Natural Therapy Colonic Cleanse Machine:

  1. With drawer and cabinet
  2. Dependable and safe operation
  3. Completely closed system
  4. Built in disinfecting system
  5. Water pressure regulator
  6. Water Lines with connections

  7. Pressure and temperature controlled with safety features

  8. Accurate, adjustable temperature control and shut down valve

  The magical effect of intestinal hydrotherapy:

  ?Improve constipation, acne, abdominal distention, diarrhea

  ?Improve headache, insomnia, halitosis and body odor

  ?Improve uric acid too high

  ?Improving physical abdominal obesity

  ?Improvement of triglyceride in blood and poor peripheral blood circulation.

  ?Improve dark spots and rough skin

  ?Strengthening liver and kidney function

  ?Avoid improper medication and avoid blind health care.

  ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين
  Feature:

  ?Not oral,no enema

  ?Not ignorant, not stinking

  ?No dependence

  ?Does not destroy the flora and mucous membranes

  ?The row is thorough, the row is comfortable

  ?No side effects

  ?Privacy and honorability

  ?Health and wellness programs meet the national “Healthy China 2030” planning outline

  ڪالوني صاف ڪرڻ واري مشين, also known as colon hydrotherapy, is a medical procedure that involves the use of a specially designed equipment to flush out toxins, waste, and harmful bacteria from the large intestine or colon. This article will provide a comprehensive guide to colonic cleanse machines, including their history, working principle, benefits, steps, who needs them, and application industry.

  History of Colonic Cleanse Machine

  The practice of colon hydrotherapy dates back to ancient Egypt, where it was believed that digestive health was a significant part of overall well-being. Over the centuries, this practice gained popularity, especially in Europe, where it was used to treat a wide range of diseases, including constipation, digestive issues, and even mental health disorders. Today, colon hydrotherapy is still a popular alternative therapy used to promote overall health and wellbeing.

  Working Principle of Colonic Cleanse Machine

  Colonic cleanse machines work by using a combination of warm water and gentle pressure to flush out toxins, waste, and harmful bacteria from the colon. The procedure is typically performed in a medical facility by a trained professional, who inserts a small tube into the rectum and pumps warm water into the colon. The water pressure causes the colon to contract, which helps to release any built-up waste and toxins. The waste and toxins are then expelled from the body through the same tube used to pump in the water.

  Benefits of Colonic Cleanse Machine

  Colonic cleanse machines offer several benefits, including:

  1. Relieves constipation and other digestive issues
  2. Improves nutrient absorption
  3. Boosts energy levels
  4. Promotes overall health and wellbeing
  5. Reduces the risk of colon cancer and other diseases

  Steps Involved in Colonic Cleanse Machine

  The procedure involves the following steps:

  1. You will be asked to lie down on a table or bed, and a small tube will be inserted into your rectum
  2. The technician will then pump warm water into your colon
  3. You may be asked to change positions to allow the water to reach different parts of your colon
  4. After a certain amount of time, the technician will ask you to release the water and waste into a collection basin
  5. This process will be repeated several times, until the water coming out of your colon is clear and free of waste
  6. The entire procedure typically takes between 30 and 60 minutes

  Who Needs Colonic Cleanse Machine?

  While everyone can benefit from a colonic cleanse machine, it is particularly useful for people who suffer from digestive issues such as constipation, bloating, and gas. It is also beneficial for those who want to improve their overall health and wellbeing.

  Application Industry of Colonic Cleanse Machine

  The application industry for colonic cleanse machines is diverse and includes medical clinics, wellness centers, and spas. It is also used in the fitness industry to aid in weight loss and detoxification.

  Contact

  In conclusion, colonic cleanse machines are an effective and safe way to improve digestive health and overall wellbeing. They offer several benefits, including improved nutrient absorption, increased energy levels, reduced risk of colon cancer, and more. If you are interested in trying a colonic cleanse machine, be sure to consult with a trained professional and discuss any medical concerns you may have.  We are Colonic Cleanse Machine Manufacturer,If you have any question,contact us Pleasse


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  If the submission is unsuccessful, please refresh your browser page and resubmit.
  Sale Cousultant : Mrs Lucy
  Sale Consultant : Mr Mark
    live:lucygao1520            


  Related Items

  METATRON HUNTER 8D NLS METATRON NLS 4025 3D NLS quantum resonance magnetic analyzer quantumresonanceanalyzer iriscope Iridologycamera iridologycamera skin observed system skin analyser healthmachine ion cleanser quantum analyzer software maikong high voltage therapy machine HTP Machine nail fold capillaroscopy Iridology Chart iriscopes iridologycamera iridologykamera iridologypicturesandmeanings colonhydrotherapymachine coloncleansemachine colonicmachine colonic machine coloniccleansingmachine ڪالون صاف ڪرڻ واري مشين coloniccleansemachine hydrotherapymachine colonhydrotherapymachineforsale colonicmachineforsale libbecolonicmachine coloncleansingmachine colonichydrotherapymachine hydrotherapymachines colonhydrotherapydevice coloncleansingdevice کولن هائيڊروٿراپي مشين colonic machine libbecolonhydrotherapydevice colonhydrotherapyequipmentsuppliers hydrotherapyequipment colonic cleanse machine colonic cleanse machines pokemoncardswholesale wholesalepokemoncards marblesupplier quantum resonance analyzer pdtmachine miniexcavator